Почитувани,
Добредојдовте на страната на УНИКА А.Д Скопје за електронска продажба на Полиси за Осигурување од Автомобилска одговорност (АО).
На оваа страна може да извршите продолжување на важноста на Вашата Полиса за Осигурување од Автомобилска одговорност (АО).
Напомена:
Продажба се однесува само за обновување на Полисата за осигурување од Автомобилска одговорност, но не и за склучување договор за осигурување по прв пат.

На оваа страна може да продолжите како анонимен корисник или да регистрирате кориснички профил преку кој ќе може да ги користите нашите услуги.
Доколку веќе имате кориснички профил, логирајте се за да ја обновите Вашата полиса.


Без Полиса за Осигурување од автомобилска одговорност (АО) не е можно да извршите регистрација на Вашето возило.
Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.